• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK


ГПМ Консалтинг е независна компанија во приватна сопственост којашто дејствува во областа на комбинирање на дејностите од јавниот и од приватниот сектор. Компанијата е основана од страна на група локални и меѓународни експерти, со цел да се обезбеди секаков вид на професионални консултантски услуги, за широк спектар на клиенти.

Мисијата на ГПМ Консалтинг е да обезбеди најдобра можна експертиза за клиентите од јавниот и од приватниот сектор коишто се стремат да ги зајакнат своите капацитети и да ја унапредат својата функционалност, со што ќе се зголеми нивната продуктивност.

Обезбедуваме услуги за клиентите фокусирани на две основни области: проектен менаџмент и високо профилирана експертиза во широк спектар на сектори. Овој пристап ни овозможува комплетно покривање на сложени мултидисциплинарни проекти кои опфаќаат различни меѓусекторски прашања ...

Проекти

Дел од нашите најнови проекти

Во свет со силна конкуренција имаме за цел да обезбедиме професионална услуга која во сите погледи се издвојува од нашите конкуренти. Таквиот пристап ја зајакнува нашата позиција како еден од регионалните лидери во консултантскиот сектор.

Експертите на ГПМ Консалтинг се реномирани професионалци, со повеќе од дваесетгодишно искуство во обезбедување услуги за голем број клиенти (достапна е листа) од областа на централната и на локалната власт, индустријата, трговските клиенти, меѓународните организации и агенции.

За разлика од голем дел од нашата конкуренција, ние обезбедуваме широк спектар на високо професионални и специјализирани услуги за нашите клиенти.  Убедени сме дека со обезбедување на целосни услуги им овозможуваме на нашите клиенти да се чувствуваат безбедно и да имаат доверба во нас за да ни ги изнесат нивните секојдневни проблеми и грижи, без разлика за каков вид на проблеми станува збор. Ваквиот близок однос ни овозможува да ги обезбедиме најдобрите решенија што одговараат на специфичните потреби.

Тргнувајќи од идејата дека во областа на консултантските услуги нема простор за експериментирање и импровизирање, ГПМ Консалтинг ангажира само високо квалификуван и искусен кадар.  Консултантите и инструкторите на компанијата се докажани експерти со богато професионално искуство во повеќе полиња, а со тоа се гарантира обезбедување услуги со висок квалитет, што всушност е и основен предуслов за постигнување на целите на клиентите.

Новости

Цели

Анализа

Имплементација