• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Република Македонија 4.140 EUR 1 Polyeco S.A (GR) Приватен 01.10.2010 - 30.10.2010 Нема

ИЗГРАДБА НА ЦЕНТРАЛА ЗА РАЗРЕДУВАЊЕ НА АМОНИЈАК

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

  • Предлог проект за Централа за разредување на амонијак во Скопје, Македонија
  • Заеднички настап  помеѓу Polyeco S.A and Sea Marconi Technologies за учество на меѓународен тенедер/проект во Македонија и на Балканот за животна средина(третман на опасен отпад)

 

ВИД НА УСЛУГА

  • Консултантска улога за регулативи  за животна средина, право, економски и технички аспекти, трошоци и технички придонес релевантни за предлог проект за Централа за разредување на амонијак во Скопје, Македонија
  • Економски, правен, технички и консалтинг за животна средина на Polyeco S.A - Sea Marconi Technologies предлог на договор за соработка за понуда на меѓународни тендери/проекти за животна средина (третман на опасен отпад) во Скопје, Македонија