• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Македонија 5.230 2 УСАИД Деловно опкружување Booz Allen Hamilton (САД) USAID 01.09.2007 - 30.09.2007 БЕЗ ПАРТНЕР

УСАИД ПРОЕКТ ЗА ДЕЛОВНО ОПКРУЖУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА И ИЗРАБОТКА НА БРОШУРИ: РАМКА ЗА СТАНДАРДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЛЕСНУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ТРГОВИЈА; ПОИМНИК НА МЕЃУНАРОДНИ ЦАРИНСКИ ТЕРМИНИ И РЕВИДИРАНА КЈОТО КОНВЕНЦИЈА

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Подобрување на бизнис климата

Специфични цели

Подготовка и изработка на брошури:

  • рамка за стандарди за обезбедување и олеснување на глобалната трговија
  • поимник на меѓународни царински термини
  • ревидирана кјото конвенција

 

ВИД НА УСЛУГА

За потребите на договорниот орган, беа дадени услуги за развој, изработка, превод, лекторирање, читање, едитирање, подготовка за печатење и печатење на следните брошури :

  • рамка за стандарди за обезбедување и олеснување на глобалната трговија
  • поимник за меѓународни царински термини
  • ревидирана кјото конвенција
  •