• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ПОТПИША ДОГОВОР СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И ИНДУСТРИЈА НА ЛЕСОТО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ “КРЕИРАЊЕ НА МЕХАНИЗАМ ЗА УПРАВУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ТАРИФНИ КВОТИ”

 

ГПМ Консалтинг потпиша договор со Министерството за Трговија и индустрија на Лесото за имплементација на проектот „Креирање на механизам за управување и следење на тарифни квоти” во времетраење од 6 месеци.

 

Целта на овој проект е да се креира и примени механизам за национално управување и следење на тарифни квоти и да се даде препорака за можности и импликации за Лесото во однос на тоа како тој механизам ќе ги поддржува операциите на очекуваниот механизам за управување со тарфини квоти во SACU (Јужно Африканска Царинска Заедница).    

 

Нашиот експерт и Проектен директор учествуваа на првичниот состанок во Управата за јавни приходи и ги усогласија деталите околу постапката на имплементација.