• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ПОТПИША ДОГОВОР СО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И ИНДУСТРИЈА НА ЛЕСОТО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „РАЗВОЈ НА ДЕТАЛЕН МЕХАНИЗАМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО“

 

ГПМ Консалтинг потпиша договор со Министерството за Трговија и индустрија на Лесото за имплементација на проектот „Развој на детален механизам за управување со правила за потекло” во времетраење од 7 месеци.

 

Целта на овој проект е да се изготват насоки за подобри администрација на правилата за потекло со цел усогласување со обврските на трговските режими, а во исто време да се овозможат оптимални придобивки трговските режими за извозниците.

 

Нашиот експерт и Проектен директор учествуваа на првичниот состанок во Управата за јавни приходи и ги усогласија деталите околу постапката на имплементација.