• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

НА ГПМ КОНСАЛТИНГ МУ БЕШЕ ДОДЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТОТ CPF III 2018-13 „Извештај за законодавни мерки и мерки на градење политики во секторот за е-трговија во регионот на CEFTA”

ГПМ Консалтинг потпиша договор со Секретаријатот на CEFTA за проектот CPF III 2018-13 “Извештај за законодавни мерки и мерки на градење политики во секторот за е-трговија во регионот на CEFTA” во времетраење од 6 месеци.

Целта на проектот е да се овозможи асистенција на Под - комитетот на CEFTA за трговија со услуги во имплементацијата на Договорот на CEFTA преку олеснување на почетокот на дијалогот меѓу регулаторите за подобрување на секторот за електронска трговија помеѓу членките на CEFTA, во согласност со законодавството и политиките на работење на ЕУ. ГПМ Консалтинг треба да изготви детален извештај за трговскиот режим, законодавството и мерките за политики на работење во секторот за електронска трговија за секоја членка на CEFTA но и  преку гранична соработка.

Експертите учествуваа на првичниот состанок на средбата на под - комитетот на CEFTA за Трговија со услуги  кој се одржа во Приштина на 21 Ноември 2018 година каде го најави и презентираше предлог проектот.