• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ СЕ СТЕКНА СО ВЕЗБЕДНОСЕН СЕРТИФИКАТ СО НАЈВИСОК СТЕПЕН „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“

Дирекцијатата за безбедност на класифицирани информации им издаде безбедносни сертификати на вработените во ГПМ Консалтинг. Ова ќе отвори нови прилики за ГПМ Консалтинг да учествува на проекти за јавни набавки на институциите, за коишто, како предуслов за соработка е потребно поседување на безбедносни сертификати со ваков или понизок степен.