• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ГО ДОБИ DG TREN/R1/350-2008 FRAMEWORK SERVICE CONTRACT

Како партнер во меѓународен конзорциум, ГПМ Консалинг го доби DG TREN/R1/350-2008 Framework Service Contract којшто се однесува на правна, економска и техничка поддршка во областа на енергија и транспорт, лот 3 – Активности за техничка поддршка на Европската Комисија. Индикативниот максимален износ на работата изнесува 5 000 000 евра, а времетраење на договорот е 4 години.