• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ КАКО ДЕЛ ОД МЕЃУНАРОДЕН КОНЗОРЦИУМ АНГАЖИРАН ОД СТРАНА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ЕК

Како партнер во меѓународен конзорциум, ГПМ Консалтинг е ангажиран од страна на Делегацијата на ЕК, во рамките на Компонентата 1 од Оперативната програма 2007 на ИПА за спроведување на проектот „Инженерски услуги за изработка на конструктивен/архитектонски проект и тендерска документација за реконструкција на полициски станици“ во Република Македонија