• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

НАДЗОР НА ГРАДЕЖНИ ДОГОВОРИ ЗА ЛОКАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Проектот „Надзор на градежни договори за локални инфраструктурни проекти“ во Република Македонија беше успешно завршен. Како дел од европски конзорциум ангажиран од страна на Европската агенција за реконструкција (ЕАР), ГПМ Консалтинг обезбеди локална експертиза за успешно извршување на наведената задача.